Personal Finance

9 Smart Money Moves Before You Reach 30

Below are my 9 smart money moves that I think each one us should start doing before we reach 30. 1. Set up an Emergency Fund You were 21 years old or maybe 22 years old when you received your first paycheck. Fast forward 9 years from now, you should have already set aside at…

Read More

10 Paraan Para Maka-Ipon Agad

Paano nga ba maka-ipon agad? Marami na siguro kayong nabasa na paraan pero itong babasahin niyo ngayon ay ang mga ginagawa ko talaga para maka-ipon agad. Simulan na ang pagdami ng ipon: Huwag magdala ng maraming pera. Dalhin lang ang pera na dapat gastusin sa isang araw. Ito ay para maiwasan ang biglaang pagbili ng…

Read More

What is the Best Budgeting Technique?

Until you can show that you can handle what you’ve got, you won’t get any more. The habit of managing your money is more important than the amount. – T. Harv Eker   One of the most important things that most financial educators would say is that you should never forget to save. But in…

Read More
>